مشاوره پزشکی ورزشی

     نوع و شدت ورزش در افراد مختلف که در نوع ساختار بدن، جنسیت، سن، سبک زندگی و پیش زمینه های پزشکی دارای تفاوتهای اساسی با هم هستند، عملاً نمی تواند یکسان باشد و لازم است تا برای هر فرد مطابق با نیازها، قوتها و محدودیتهای خود، نوع منحصر بفردی از شیوه های تمرینی توصیه گردند. شعار "ورزش برای همه"، شعاری بسیار زیباست اما در عمل اجرای آن، احتیاج به دانش و بینش کاملی دارد تا بتوانیم با ورزش، کیفیت زندگی را در افراد ارتقاء دهیم.


     تمرینات ورزشی در مجموعه "حس خوب زندگی" بر پایه همین تفاوتهای فردی طراحی می شوند. به منظور به حداکثر رساندن فوائد حاصل از فعالیتهای بدنی، پیش از شروع ورزش، تست های مختلف سنجش سطح سلامت به منظور شناسایی وضعیت فعلی بدن انجام می گیرد. پزشکی ورزشی مجموعه با انجام معاینات بالینی و مطالعه نتایج حاصل از تست ها با تلفیق آن با تاریخچه پزشکی هر فرد، دستوراتی را با مشخص کردن محدوده فعالیتهای فیزیکی هر فرد بر اساس قوت ها و ضعف های بدنی وی برای مربیان ورزشی و آبدرمانی ارسال می نمایند. بر همین اساس مربیان مجموعه با دریافت اطلاعات لازم و در تلفیق با عادات، علائق و اهداف هر فرد، بهترین برنامه تمرینی را طراحی می نمایند.حس خوب زندگی را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید