تست های سنجش سلامت

تست های پزشکی

     در مجموعه اسپا و تندرستی "حس خوب زندگی" پیش از شروع ورزش، تست های مختلف سنجش سطح سلامت به همراه چکاپ کامل توسط پزشک ورزشی انجام می شود تا قبل از هر کاری با شرایط جسمی هر کدام از اعضاء آشنا شویم. بر این اساس مربیان ورزشی و هیدروتراپی مجموعه با کسب اطلاع از نیازها و نقاط ضعف و قوت بدن هر شخص، در تلفیق با سبک زندگی، عادات، علائق و اهداف وی، بهترین برنامه تمرینی را طراحی می نمایند. این تستها و معاینات پزشکی در دوره های زمانی مختلف مجدداً تکرار خواهند شد تا هم عضو نسبت به رشد سطح سلامت خود آگاهی بیشتری پیدا نماید و هم مربیان بتوانند تغییرات لازم را برای طراحی تمرینات پیش رو با دقت بهتری مشخص نمایند.

تست ساختار شناسی - Body Composition Analysis
     Body Composition Analysis یکی از اصلی ترین تست ها برای ارزیابی و محاسبه اجزاء سازنده بدن است. تست ساختار شناسی بصورت ماهيانه انجام شده و نتايج حاصل از اندازه گیری بیش از ۵۰ شاخصه مهم، برای طراحی برنامه های ورزشی و نيز مشاوره های پزشکی و تغذيه مورد استفاده قرار می گیرند. برخی از شاخصه های مورد اندازه گیری عبارتند از: میزان و پراکندگی عضلات در کل بدن، حجم و نوع چربی های زیر پوستی و احشائی، وزن کل بدن، تحلیل دقیق BMI، میزان آب درون سلولی و برون سلولی، میزان پروتئین، مواد معدنی و حجم سلولی موجود در بدن، نسبت دور شکم به دور باسن (WHR)، سن بیولوژیک بدن و غیره.

ارزیابی فرم ستون فقرات - Body Posture Analysis
     ستون فقرات، محور اصلی بدن است و طرز قرار گرفتن مهره ها بر روی هم، علاوه بر تحمل وزن بدن تاثیر بسیاری بر قامت انسان می گذارد. وجود نقص و بد فرمی در ستون مهره ها می تواند موجب تغییر شکل ظاهری و نیز بروز درد در ناحیه پشت، گردن، کمر و زانو گردد. در مجموعه حس خوب زندگی برای تشخیص وضعیت ستون فقرات، از دستگاهی بسیار دقیق، غیر تهاجمی و کاملاً بی ضرر برای ارزیابی وضعيت ستون مهره ها و نیز تشخیص عارضه هایی همچون گودی کمر، گوژپشتی و انحرف ستون مهره ها استفاده می گردد. پزشک ورزشی مجموعه پس از بررسی نتايج حاصله، توصیه های لازم را به استفاده کننده داده و همچنين دستورات مربوطه را برای اعمال در برنامه های ورزشی و آب درمانی صادر می نماید.

تحلیل وضعیت قلب و عروق - E.C.G
     بسیاری از اوقات ورزشکاران بدون اطلاع از وضعيت قلبی و عروقی خود اقدام به افزايش سطح فعاليت های جسمی می نمایند. در حس خوب زندگی، قبل از هر چیز وضعيت قلبی هر کدام از اعضاء بررسی شده و مربیان ورزشی از وضعیت قلبی ـ عروقی ایشان آگاه می شوند تا در زمان طراحی برنامه های تمرينی احتیاط های لازم مد نظر قرار گیرد.

اندازه گیری حجم و ظرفیت ریوی - Spirometery
     بسیاری از افراد به علت افزایش قابل توجه آلودگی هوا، استعمال دخانیات و نیز الگوهای نامناسب فيزيکی و حرکتی، دستخوش مشکلات عدیده ای از جمله بیماری های ریوی گردیده اند. وجود چنین مشکلاتی می تواند ایشان را از انجام فعالیت های جسمی باز داشته و مشکلاتی در زندگی روزمره ایجاد نماید. در مجموعه حس خوب زندگی، اندازه گیری حجم و ظرفیت ریه توسط دستگاه اسپیرومتر، بعنوان یکی از ارزیابی های مهم بر روی اعضاء انجام می شود تا با تحلیل نتایج بدست آمده توسط پزشک، الگوی مناسبی برای طراحی برنامه های ورزرشی در اختیار مربیان قرار گیرد.
حس خوب زندگی را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید