تماس با ما
تهران، بلوار بیهقی، نبش خیابان دهم غربی، پلاک ۸

تلفن های ارتباط با بخش ها:
پذیرش و خدمات اعضاء: ۸۸۵۰۷۰۸۰
بخش پزشکی و اداری: ۸۸۵۲۰۶۴۰
بخش ورزش بانوان: ۸۸۵۲۰۶۴۴
اسپا و ماساژ: ۸۸۵۲۰۶۴۵

نمابر:
۸۸۵۲۰۶۴۱

پست الکترونیک:
تماس با حس خوب زندگی

info@zendegicomplex.comcaptcha
 

حس خوب زندگی را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید