مأموریت، چشم انداز و ارزش ها

بيانيه مأموريت
"حس خوب زندگی" برندی خوش نام در ارائه خدمات متنوع و متمایز ورزشی و تن آسایی است. تلاش هر روزه تیم حرفه ای و آموزش دیده ما خلق خاطرات خوب، تجربیات تازه و ایجاد رابطه ای پایدار با میهمانان و اعضاء می باشد. اساس کار ما بر پایه "احترام، کار گروهی و مراقبت" بوده و معتقدیم پایبندی به این اصول رمز موفقیت ماست.
و اینکه "ما یک خانواده هستیم".


چشم انداز
تبدیل شدن به انتخاب اول مشتریان صنعت تندرستی

ارزش ها
احترام به مشتری، خواسته ها، منافع و تجربیات وی
کيفيت انديشی و بهبود و مستمر خدمات و امکانات ارائه شده
فرهنگ سازی
توجه و احترام به حفظ محيط زيست
ايجاد حس اعتماد متقابل بين اعضاء و پرسنل
رشد حرفه ای و شخصيتی و توانمند سازی نیروی انسانی
احترام به شخصيت والای انسانی و توسعه مشارکت کارکنان در امور مختلف

حس خوب زندگی را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید