YOGA

استرس و اضطراب دنیای اطراف ما را اشغال کرده است. اگر می خواهید به جنگ آنها بروید، وقت آن رسیده که زیر انداز خود را پهن کنید و حرکات زیبا و آرام یوگا را امتحان کنید.
یگا (یوگا) تمرینی ذهنی – بدنی است که از اجرای فرمهای بدنی مختلف، کنترل بر روی تنفس، مدیتیشن و ریلکسیشن تشکیل شده است. یگا به شما کمک می کند تا استرستان را کم کنید، فشار خونتان را کاهش دهید و ضربان قلبتان را کنترل نمائید. و مهمتر از همه این است که تقریباً همه می توانند آن را انجام دهند. 

 


 

چه چیزهایی با خود به کلاس بیاورم

قمقمه آب

لباس و کفش ورزشی مناسب

زیر انداز
 

 

 

 

هزینه ثبت نام در کلاس YOGA 

کلاسهای صبح (قبل از ساعت 16) و جمعه ها

110.000 تومان  چهار جلسه در ماه
192.000 تومانهشت جلسه در ماه
249.000 توماندوازده جلسه در ماه 

 

  

کلاسهای عصر (بعد از ساعت 16)

 121.000 تومانچهار جلسه در ماه 
211.000 تومانهشت جلسه در ماه
273.000 توماندوازده جلسه در ماه
 


 

 

 

 

در قیمت های فوق مالیات بر ارزش افزوده منظور گردیده است.

حس خوب زندگی در دنیای مجازی

حس خوب زندگی را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید