BODYATTACK

بادی اتک یک رشته ورزشی سه بعدی است: تمرینات هوازی، استقامتی و قدرتی که تمام بدنتان را بکار می گیرد و می تواند پاسخگوی همه باشد؛ چه آنهایی که سالهاست ورزش می کنند و چه افرادی که تازه شروع کرده اند. تمرینات استقامتی مانند دویدن و پریدن با حرکات قدرتی مانند اسکوات ترکیب شده و باعث می شود تا محدودیت هایتان را به چالش بکشید و توانمندی هایتان را به اوج برسانید. 

 

هزینه ثبت نام در کلاس BODYATTACK

یک شنبه و سه شنبه
۱۰:۰۰ - ۱۱:۰۰

۸ جلسه: ۶۶۰.۰۰۰ تومان

 

چه چیزهایی با خود به کلاس بیاورم

قمقمه آب

لباس و کفش ورزشی مناسب

زیر اندازحس خوب زندگی را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید