TRX

برای رسیدن به بدنی خوش فرم و قوی، TRXیکی از جذابترین ورزشهای پیشنهادی ما به شماست. در این رشته با استفاده از تسمه های ویژه ای که از سقف آویزان شده اند و با کمک وزن بدن و نیروی ثقل زمین، میتوانید صدها تمرین متفاوت را انجام دهید.

با تغییر موقعیت و نوع قرار گیری بدن، قادر هستید تا میزان فشار هر تمرین را متناسب با توان و نیاز خود کم یا زیاد کنید. در این رشته موفق خواهید شد تا به بدنی ورزیده رسیده و علاوه بر سوزاندن چربی های اضافی بدن و همچنین افزایش زیبایی فرم بدن، قدرت عضلاتتان را نیز افزایش دهید. 


چه چیزهایی با خود به کلاس بیاورم

قمقمه آب

لباس و کفش ورزشی مناسب

زیر انداز

 

 

 

 

 

هزینه ثبت نام در کلاس TRX

روزهای زوج
۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰     ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰     ۲۰:۰۰ - ۲۱:۰۰

۱۲ جلسه: ۷۸۰.۰۰۰ تومان

 

روزهای فرد
۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰     ۱۱:۱۵ - ۱۲:۱۵     ۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰
 ۸ جلسه: ۶۲۰.۰۰۰ تومان


حس خوب زندگی را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید