TRX

برای رسیدن به بدنی خوش فرم و قوی، TRX یکی از جذابترین ورزشهای پیشنهادی ما به شماست. در این رشته با استفاده از تسمه های ویژه ای که از سقف آویزان شده اند و با کمک وزن بدن و نیروی ثقل زمین، میتوانید صدها تمرین متفاوت را انجام دهید.

با تغییر موقعیت و نوع قرار گیری بدن، قادر هستید تا میزان فشار هر تمرین را متناسب با توان و نیاز خود کم یا زیاد کنید. در این رشته موفق خواهید شد تا به بدنی ورزیده رسیده و علاوه بر سوزاندن چربی های اضافی بدن و همچنین افزایش زیبایی فرم بدن، قدرت عضلاتتان را نیز افزایش دهید. 

 

 

 

چه چیزهایی با خود به کلاس بیاورم

قمقمه آب

لباس و کفش ورزشی مناسب

زیر انداز


 

 

 

 

 

هزینه ثبت نام در کلاس TRX

136.000 تومان چهار جلسه در ماه
240.000 تومان هشت جلسه در ماه
312.000 تومان دوازده جلسه در ماه

 

 

 

 

 

 

به قیمت های فوق مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد.حس خوب زندگی در دنیای مجازی

حس خوب زندگی را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید