MOBILITY

اگر می خواهید بالاتر بپرید، سریع تر بدوید، بدون درد ورزش کنید و در تمام فعالیت های روزانه و ورزشی خود، به استقامت بالایی برسید، نیاز دارید تا قابلیت تحرک پذیری و جنبش بدنتان را افزایش دهید. رشته جذاب موبیلتی پیشنهادی عالی بری شما چرا که می تواند مهارتها و توانمندی های کشف نشده بدنتان را آشکار کند.

 

 

 

  

چه چیزهایی با خود به کلاس بیاورم

قمقمه آب

لباس و کفش ورزشی مناسب

زیر انداز

 

 

 

 

 

  

هزینه ثبت نام در کلاسMOBILITY

 

یک شنبه و سه شنبه
۱۳:۳۰ - ۱۴:۳۰

۸ جلسه: ۴۴۰.۰۰۰ تومانحس خوب زندگی را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید