MOBILITY

اگر می خواهید بالاتر بپرید، سریع تر بدوید، بدون درد ورزش کنید و در تمام فعالیت های روزانه و ورزشی خود، به استقامت بالایی برسید، نیاز دارید تا قابلیت تحرک پذیری و جنبش بدنتان را افزایش دهید. رشته جذاب موبیلتی پیشنهادی عالی برای شماست چرا که می تواند مهارتها و توانمندی های کشف نشده بدنتان را آشکار کند. 

 

هزینه ثبت نام در کلاسMOBILITY

یک شنبه و سه شنبه
۱۲:۳۰ - ۱۴:۰۰

۸ جلسه: ۷۲۰.۰۰۰ تومان

 

چه چیزهایی با خود به کلاس بیاورم

قمقمه آب

لباس و کفش ورزشی مناسب

زیر اندازحس خوب زندگی را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید