در سری مقالاتی که در پیش روی دارید، سعی شده است تا اطلاعات کاربردی کاملی در خصوص سرمایه گذاری صحیح و علمی در صنعت ورزش و بلاخص راه اندازی باشگاه های ورزشی در اختیار شما قرار گیرد. این مجموعه مقالات راهنمایی کامل و جامع برای کمک به سرمایه گذارانی است ...
در قسمت دوم از این سری مقالات تلاش می کنیم تا به عوامل مطلوب و نامطلوبی که بطور مستقیم و غیر مستقیم بر رشد باشگاه های ورزشی و تندرستی اثر گذار هستند نگاهی داشته باشیم.
اولین بخش از عواملی که می تواند انگیزه لازم را برای ورود به صنعت باشگاه های ورزشی و تندرستی نزد سرمایه گذاران فراهم آورد، سیگنالهایی هستند که از سمت مشتریان بالفعل و بالقوه فرستاده می شوند. در این مقاله با این سیگنالها بیشتر آشنا شوید
در بخش قبلی این سری مقالات به عواملی که اطلاع و احاطه بر آنها می تواند تأثیر مثبتی بر تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری در صنعت ورزش داشته باشد اشاره کردیم. در این قسمت نیز به بررسی آمادگی بازار در مقوله ایجاد اماکن ورزشی جدید می پردازیم.

حس خوب زندگی را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید