یکی از اطلاعاتی که تولید کنندگان مواد غذایی ملزم به درج آن بر روی بسته بندی محصولات خود هستند، جدولی است تحت عنوان nutrition facts یا جدول ارزش غذایی. آگاهی از این اطلاعات به شما کمک کند تا در زمان خرید مواد غذایی مصرفی خود با آگاهی بیشتری دست به ان...
اضافه وزن و چاقی به یکی از معضلات دنیای امروزی تبدیل شده و بسیاری از مردم بدنبال راه هایی هستند که بتوانند بسرعت از دست این مشکل بزرگ رها شوند. در این مقاله می خواهیم اطلاعات و راه حل هایی به شما ارائه کنیم که در عین سادگی تأثیرات چشم گیری در روند کا...

حس خوب زندگی را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید