حس خوب زندگی کاندید دریافت جایزه بین المللی کیفیت شد
مجموعه "حس خوب زندگی" بعنوان ارائه کننده خدمات لوکس ورزشی، کاندید دریافت هجدهمین جایزه جهانی کیفیت (Century International Quality ERA) شد.

حس خوب زندگی را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید