YOGA

استرس و اضطراب دنیای اطراف ما را اشغال کرده است. اگر می خواهید به جنگ آنها بروید، وقت آن رسیده که زیر انداز خود را پهن کنید و حرکات زیبا و آرام یوگا را امتحان کنید.
یگا (یوگا) تمرینی ذهنی – بدنی است که از اجرای فرمهای بدنی مختلف، کنترل بر روی تنفس، مدیتیشن و ریلکسیشن تشکیل شده است. یگا به شما کمک می کند تا استرستان را کم کنید، فشار خونتان را کاهش دهید و ضربان قلبتان را کنترل نمائید. و مهمتر از همه این است که تقریباً همه می توانند آن را انجام دهند. 

 


 

چه چیزهایی با خود به کلاس بیاورم


قمقمه آب

لباس و کفش ورزشی مناسب

زیر انداز
 

 

 

 

هزینه ثبت نام در کلاس YOGA 

روزهای زوج
• 10:30 - 11:30 ----------------------------------- 4 جلسه: 130.000 تومان / 8 جلسه: 210.000 تومان / 12 جلسه: 270.000 تومان
• 17:00 – 18:00 ---------------------------------- 4 جلسه: 150.000 تومان / 8 جلسه: 245.000 تومان / 12 جلسه: 320.000 تومان
 
یکشنبه و سه شنبه
• 15:00 – 16:00 ------------------------------------------------------------------------- 4 جلسه: 130.000 تومان / 8 جلسه: 210.000 تومان
 
پنجشنبه و جمعه
 • 14:00 – 15:00 ------------------------------------------------------------------------- 4 جلسه: 110.000 تومان / 8 جلسه: 195.000 تومان
 

در قیمت های فوق مالیات بر ارزش افزوده منظور گردیده است.


حس خوب زندگی را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید