YOGA

استرس و اضطراب دنیای اطراف ما را اشغال کرده است. اگر می خواهید به جنگ آنها بروید، وقت آن رسیده که زیر انداز خود را پهن کنید و حرکات زیبا و آرام یوگا را امتحان کنید.
یگا (یوگا) تمرینی ذهنی – بدنی است که از اجرای فرمهای بدنی مختلف، کنترل بر روی تنفس، مدیتیشن و ریلکسیشن تشکیل شده است. یگا به شما کمک می کند تا استرستان را کم کنید، فشار خونتان را کاهش دهید و ضربان قلبتان را کنترل نمائید. و مهمتر از همه این است که تقریباً همه می توانند آن را انجام دهند.

 

 

 

 

 

 

چه چیزهایی با خود به کلاس بیاورم

 

قمقمه آب

لباس و کفش ورزشی مناسب

زیر انداز

 

 

 

 

 

 

 

هزینه ثبت نام در کلاس YOGA 

 

روزهای زوج
• ۱۰:۳۰ - ۱۱:۳۰  -------- ۴ جلسه: ۲۰۰.۰۰۰ تومان / ۸ جلسه ۳۲۰.۰۰۰ تومان / ۱۲ جلسه: ۳۹۰.۰۰۰ تومان
• ۱۷:۰۰ - ۱۸:۰۰  -------- ۴ جلسه: ۲۲۰.۰۰۰ تومان / ۸ جلسه ۳۴۰.۰۰۰ تومان / ۱۲ جلسه: ۴۳۰.۰۰۰ تومان

یک شنبه و سه شنبه
• ۱۵:۰۰ - ۱۶:۰۰ -------------------------------------------- ۴ جلسه:‌ ۲۰۰.۰۰۰ تومان / ۸ جلسه:‌۳۲۰.۰۰۰ تومان

حس خوب زندگی را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید