TRX

برای رسیدن به بدنی خوش فرم و قوی، TRXیکی از جذابترین ورزشهای پیشنهادی ما به شماست. در این رشته با استفاده از تسمه های ویژه ای که از سقف آویزان شده اند و با کمک وزن بدن و نیروی ثقل زمین، میتوانید صدها تمرین متفاوت را انجام دهید.

با تغییر موقعیت و نوع قرار گیری بدن، قادر هستید تا میزان فشار هر تمرین را متناسب با توان و نیاز خود کم یا زیاد کنید. در این رشته موفق خواهید شد تا به بدنی ورزیده رسیده و علاوه بر سوزاندن چربی های اضافی بدن و همچنین افزایش زیبایی فرم بدن، قدرت عضلاتتان را نیز افزایش دهید. 


چه چیزهایی با خود به کلاس بیاورم

قمقمه آب

لباس و کفش ورزشی مناسب

زیر انداز

 

 

 

 

 

هزینه ثبت نام در کلاس TRX

  

روزهای زوج
• ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰    ------------------------- ۸ جلسه: ۳۶۰.۰۰۰ تومان / ۱۲ جلسه ۴۷۰.۰۰۰ تومان
• ۱۶:۰۰ - ۱۷:۰۰ • ۲۰:۳۰ - ۲۱:۳۰ --------- ۸ جلسه: ۳۹۰.۰۰۰ تومان / ۱۲ جلسه: ۵۱۰.۰۰۰ تومان

روزهای فرد
• ۰۷:۰۰ - ۰۸:۰۰  • ۱۱:۱۵ - ۱۲:۱۵ -------------------------------------------- ۸ جلسه: ۳۶۰.۰۰۰ تومان
• ۱۹:۳۰ - ۲۰:۳۰ ---------------------------------------------------------------- ۸ جلسه: ۳۹۰.۰۰۰ تومان

جمعه
• ۱۱:۱۵ - ۱۲:۱۵ -------------------------------------------------------------------- ۴ جلسه: ۲۱۰.۰۰۰ تومان
• یکشنبه و سه شنبه (۱۹:۳۰ - ۲۰:۳۰
 ) + جمعه (۱۱:۱۵ - ۱۲:۱۵ ) ------ ۱۲ جلسه: ۵۱۰.۰۰۰ تومان

حس خوب زندگی را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید