TRX

برای رسیدن به بدنی خوش فرم و قوی، TRX یکی از جذابترین ورزشهای پیشنهادی ما به شماست. در این رشته با استفاده از تسمه های ویژه ای که از سقف آویزان شده اند و با کمک وزن بدن و نیروی ثقل زمین، میتوانید صدها تمرین متفاوت را انجام دهید.

با تغییر موقعیت و نوع قرار گیری بدن، قادر هستید تا میزان فشار هر تمرین را متناسب با توان و نیاز خود کم یا زیاد کنید. در این رشته موفق خواهید شد تا به بدنی ورزیده رسیده و علاوه بر سوزاندن چربی های اضافی بدن و همچنین افزایش زیبایی فرم بدن، قدرت عضلاتتان را نیز افزایش دهید. 


چه چیزهایی با خود به کلاس بیاورم

قمقمه آب

لباس و کفش ورزشی مناسب

زیر ان

 

 

 

 

 

هزینه ثبت نام در کلاس TRX

  

روزهای زوج
• 07:00 - 08:00 • 10:00 - 11:00 ------------------------- 8 جلسه: 300.000 تومان / 12 جلسه: 390.000 تومان
• 16:00 – 17:00 • 20:30 – 21:30 ----------------------- 8 جلسه: 325.000 تومان / 12 جلسه: 425.000 تومان

روزهای فرد
• 07:00 - 08:00 • 11:15 - 12:15 --------------------------------------------------------------- 8 جلسه: 300.000 تومان
• 19:30 – 20:30 -------------------------------------------------------------------------------------- 8 جلسه: 350.000 تومان

جمعه
• 11:15 – 12:15 --------------------------------------------------------------------------------------- 4 جلسه: 180.000 تومان
• یکشنبه و سه شنبه (19:30 – 20:30) + جمعه (11:15 – 12:15) --------------------- 12 جلسه: 455.000 تومان

 

در قیمت های فوق مالیات بر ارزش افزوده منظور گردیده است.حس خوب زندگی را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید