مشاوره تغذیه

مشاوره تغذیه

نگرش و فلسفه کاری متخصص تغذیه حس خوب زندگی بر این است که "یک روش برای همه جوابگو نیست" و باید برای هر فرد بصورت اختصاصی و با متناسب با شرایط بدنی، شیوه زندگی،فعاليتهای کاری روزانه و همچنين نوع و شدت برنامه های ورزشی همان فرد، راه حل ها و روشهای منحصر بفردی را طراحی نمود. به همین علت در ابتدا تیم پزشکی ما تستی برای آنالیز ساختار بدن شامل بیش از 50 پارامتر مهم از قبیل وزن، شاخص توده بدنی، میزان چربی زیر پوستی و احشایی، میزان عضلات و پراکندگی آنها در بدن، سن بیولوژیک و بسیاری دیگر را انجام می دهند. این نتایج برای تعیین نقطه هدف در یک مدت زمان مشخص بکار گرفته شده و بهترین برنامه غذایی و حتی اصلاح شیوه زندگی بر این اساس در اختیار مراجعه کننده قرار خواهد گرفت. چک آپ های دوره ای، ضريب اطمينان از عملکرد برنامه غذایی طراحی شده و همراهی دو سویه مراجعه کننده و مشاور را بسیار بالاتر خواهد برد.

خدمات بخش پزشکی شامل تست های پزشکی مانیتورینگ بدن، مشاوره تغذیه و مشاوره پزشکی به همراه چک آپ های مربوطه در اکثر پکیج های عضویت گنجانده شده است. با اینحال این خدمات و یا مشاوره پزشک ورزشی، به سایر علاقمندان و نیز افرادی که مشاوره تغذیه در پکیج ثبت نامی آنها وجود ندارد نیز قابل ارائه است. با بخش کلینیک تست و مانیتورینگ بدن به شماره 88520640 تماس بگیرید و وقت خود را تعیین کنید. پیشنهادات این بخش چه در زندگی روزمره و چه برای تمرین در سایر مراکز ورزشی برای شما قابل استناد و استفاده هستند.


حس خوب زندگی را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید